گواهینامه های بین المللی

این شرکت همواره خود را ملزم به ارائه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب نموده و به همین منظور گواهینامه بین المللی 2008-9001 ISO در مدیریت کیفیت از شرکت MIC انگلستان دریافت نموده است .
در ذیل به تعدادی از مجوزهای دریافتی توسط شرکت اشاره شده است :
1- اخذ پروانه بهره برداری به شماره 10592/6 از اداره صنایع و معادن خراسان رضوی به تاریخ 19/11/1389 در زمینه ساخت انواع گلخانه های مدرن و تولید قطعات فلزی
2-عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  به شماره 100941196به تاریخ 09/04/1394
3-کسب مجوز صلاحیت ساخت سازه های گلخانه ای به شماره 245/94/ک در مورخه 01/05/1394 از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4-عضویت در انجمن گلخانه سازان کشور در سال 1394
5-دارا بودن گرید یک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
6-دریافت لوح تقدیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی به دلیل آموزش سازه های گلخانه ای