سازه طرح اسپانیا

این نوع سازه تلفیقی از سازه¬های اسپانیایی و ایرانی است. این سازه همانند دیگر سازه¬ها قابلیت پوشش با پلی¬کربنات و پلاستیک را دارد. همچنین اجرای کلیه سیستم¬های گرمایشی، سرمایشی و ... بر روی این نوع سازه امکان¬پذیر می¬باشد. این نوع سازه با توجه به سیم بکسل های به کار رفنه در سقف، ابداعی جهت استحکام بیشتر برای مناطق برف گیر و باد خیر می باشد.

 

توضیحات

enlightened چیدمان پایه ها دقیقا مانند سازه های اسپانیایی
enlightened مقاومت در برابر 120 کیلومتر باد
enlightened سیستم پلاستیک کشی سقف به صورت پایپ
enlightened پوشش دیواره ها از جنس پلی کربنات و یا پلاستیک
enlightened بالا بردن سطح زیر کشت با توجه به مقاومت سازه