سیستم سرمایش

سیستم سرمایش فن و پدبا توجه به افزایش دما در فصل تابستان، سیستم سرمایش تبخیری با پدسلولزی یک روش کارا برای خنک کردن سالن های گلخانه در مناطق خشک می باشد. در این روش هوای گرم و خشک با عبور از پدسلولزی مرطوب شده و به داخل گلخانه می رود. هوای مرطوب انرژی حرارتی را جذب و توسط فن های اگزاست خارج می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات

ایجاد رطوبت سرد تا سقف 80 % برودت و هوادهی
کاهش دما تا 18 درجه سانتی گراد در کوتاهترین زمان
تامین رطوبت مورد نیاز کشت
ایجاد یکنواختی دما و کیفیت هوا