سیستم پرده های انرژی سیوینگ

سیستم انرژی سیوینگممکن است گردش هوا توسط تهویه به تنهایی در اواسط تابستان کافی نباشد. از آنجایی که نور خورشید عامل اصلی افزایش انرژی درون گلخانه و در نتیجه افزایش دما می¬باشد، می¬توان با محدود کردن میزان انرژی نورانی وارد شده، آن را تعدیل نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات

کاهش و تنظیم لوکس نوری در حد دلخواه
ایجاد سایه اندازی و سرما در فصل تابستان
مانع خروج گرما از داخل گلخانه در فصل زمستان
ایجاد شرایط تولید محصول مطلوب و با کیفیت تر
کاهش مصرف سوخت به جهت گرم کردن محیط گلخانه