بستر کشت هیدروپنیک

بستر کشت هیدروپنیکبستر هیدروپنیک برای رشد بهتر گیاهان بوده و مواد بستری از کوکوپیت (کوکوپیت متشکل از پوسته) و پرلیت با دانه بندی های مختلف بسته به نوع کشت)صیفی جات و یا گل و..) تشکیل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات

افزایش در تولید محصول
سرعت در رشد بذر
سلامت محیط زیست
ظرفیت نگهداری آب
کنترلPH,EC